Řepy kultivace dopr.koridoru

V roce 2015 jsem začal pracovat pro MHMP na řešení kultivace dopravního koridoru v ulici Slánská v Praze Řepích. Stávající protihlukové stěny byly již nefunkční a základní otázka zněla jak omezit hlučnost této komunikace. Spolu s dopravními inženýry, statikem a odborníky na akustiku jsme hledali řešení. Vypracovali jsme 3 varianty studií. Námi preferovanou variantu se však prosadit nepodařilo. Chtěli jsme docílit snížení hlučnosti, prostřednictvím omezení dopravy, výrazným posílením výsadby stromů podél komunikace a přidáním dvou až tří přechodů. Nevzhledný podchod jsme navrhovali přeměnit v kavárnu atd. Toto řešení narazilo na odpor místních obyvatel. Výsledkem je varianta s novými protihlukovými stěnami jejichž vnější strany by měly být pokryty popínavou zelení. Podchod zůstane zachován. Bude přidán jeden přechod na křižovatce s ulicí Bazovského.