sportovní centrum Hamr

V roce 1997 jsem pro soukromého klienta vypracoval studii sportovního zařízení v záplavové oblasti Botiče, na jejímž základě se podařilo získat územní rozhodnutí pro dnes již renomované sportovní centrum Hamr.