studie interieru vstupních prostor ALS Laboratory

Studie řešení úprav vstupních prostor jedné z bývalých budov ČKD Vysočany. 2006